Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου και Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου και Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Παρακάτω επισυνάπτεται το διορθωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού εξαμήνου καθώς και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Έναρξη δηλώσεων συγγραμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2013 – 2014

Έναρξη δηλώσεων συγγραμάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2013 – 2014

Οι δηλώσεις και οι διανομές συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 Περίοδος Υποβολής Δηλώσεων 26/03/2014 – 02/05/2014 Προθεσμία Παραλαβής Βιβλίων από Σημεία Διανομής 16/05/2014 Προθεσμία Επιστροφής Βιβλίων στα Σημεία Διανομής 16/05/2014